Visie & Missie

Visie

ACE-Force bv ziet een onstuitbare opmars van de Chinese industrie en samenleving richting het westen i.c. USA en Europa. De belangen tot samenwerken van Europese en Chinese bedrijven nemen toe en de onderlinge afhankelijkheid en noodzaak tot succesvol en respectvol met elkaar omgaan. ACE-Force faciliteert als een maatpak, nimmer confectie. Zo bouwen wij duurzaam aan internationale duurzaamheid.

Missie

ACE-Force bv is een Europees bedrijf dat superieure kwaliteit levert voor haar klanten. ACE-Force is de verbindende schakel tussen bedrijfslevens uit verschillende landen en culturen, vaak Europees met Aziatisch. In de praktijk hebben die zowel tegengestelde als gemeenschappelijke belangen; niet zelden versterkt door gebrek aan kennis over taal, cultuur en weten waar je moet zijn. ACE-Force ziet het als haar missie die partijen duurzaam samen te brengen, teneinde blijvend resultaten te boeken voor alle stakeholders.