India

India is een zeer snel groeiende markt, zeker in bepaalde gebieden. India is een grote producent – en ook consument – in de automotive- voedsel- en software industrie. India groeit met name snel in termen van economie, bevolking en bovenal relevante kennis. We krijgen vaak de vraag om China met India te vergelijken. Het antwoord is simpelweg, dat dit niet kan. Het is ondoenlijk die twee landen – met een continentale omvang – met elkaar te vergelijken. En weet u, daar zijn beide landen erg gelukkig mee.