Landen

ACE-Force heeft haar meest uitgebreide netwerk vanuit Azie geconcentreerd in China. Niet zelden echter, merken we dat sommige producten gewoon beter uit omliggende landen kunnen worden betrokken, omdat zich daar bepaalde specialiteiten hebben ontwikkeld. We zijn onder meer aktief in India (software – mode), Korea (hoogwaardige technologieën), Taiwan (elektrische scooters) en Myanmar.